Masz problem z kotłem - nie działa ogrzewanie lub nie ma ciepłej wody ?                                                                                                                  Wezwij serwis!

Wykonujemy:

- dozory i eksploatacje kotłowni olejowych i gazowych, układów wentylacji

- naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne kotłów i palników olejowych i gazowych

- regulacje palników nadmuchowych i kotłów kondensacyjnych

- przeglądy instalacji gazowych (wymagane art.62 Prawa Budowlanego)

- regulacje i naprawy automatyki kotłowni i węzłów

- uruchomienia kotłów i kotłowni, palników, automatyki grzewczej i wentylacyjnej,

- instalacje gazowe, instalacje sanitarne, wodne, kanalizacyjne, c.o., solarne, kotłownie gazowe, olejowe i węglowe

Masz problem z kotłem - nie działa ogrzewanie lub nie ma ciepłej wody ?                                                                                                                  Wezwij serwis!
Wykonujemy:
- dozory i eksploatacje kotłowni olejowych i gazowych, układów wentylacji
- naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne kotłów i palników olejowych i gazowych
- regulacje palników nadmuchowych i kotłów kondensacyjnych
- przeglądy instalacji gazowych (wymagane art.62 Prawa Budowlanego)
- regulacje i naprawy automatyki kotłowni i węzłów
- uruchomienia kotłów i kotłowni, palników, automatyki grzewczej i wentylacyjnej,
- instalacje gazowe, instalacje sanitarne, wodne, kanalizacyjne, c.o., solarne, kotłownie gazowe, olejowe i węglowe